• bemiddeling-header-jobup.jpg

Re-integratie

Wij re-integreren en bemiddelen mensen naar een nieuwe passende baan. Dit kan vanuit een uitkeringssituatie zijn of als mensen door ziekte of problemen op zoek moeten naar een andere passende functie of werkomgeving. Wij maken echt werk van mensen. Wij krijgen er energie van het beste uit mensen naar boven te halen. Daarbij denken we vanuit mogelijkheden en laten we ons niet afschrikken door obstakels.

Wij willen de schakel zijn tussen een uikteringsinstantie en uitkeringsgerechtigde. Maar ook tussen een werknemer en werkgever. Zo overleggen we met de gemeente en het UWV om alles netjes te regelen. Ook denken wij met de werkgever mee, zodat de risico’s beperkt blijven en de begeleiding op orde is. Wij geloven dat iedereen kan slagen, maar daar moet wel de juiste begeleiding bij aanwezig zijn.

Neem contact op ››

Re-integratiebegeleiding 1e spoor

Wanneer een werknemer langdurig verzuimt of arbeidsongeschikt wordt, moet deze weer zo snel als mogelijk aan de slag. Zowel de werkgever en de werknemer hebben de plicht om te kijken naar duurzame oplossingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. JobUp helpt beide partijen in deze situatie verder. We kunnen van betekenis zijn voor begeleiding van verzuimende werknemers binnen de organisatie (1e spoor), maar ook voor begeleiding buiten de organisatie (2e spoor), dit om op zoek te gaan naar passende mogelijkheden elders.


"Door ziekte kon ik het werk niet meer aan wat ik in het verleden deed. Via mijn vorige werkgever ben ik toen in contact gekomen met JobUp. Zij doen van alles voor mij. Eigenlijk zijn ze er altijd voor mij"

Gerdine, weer aan het werk na ziekte. 


We nodigen u uit om bij interesse vrijblijvend contact op te nemen. 

Informatie voor werkgevers ››     Informatie voor werknemers ››

Wat onze cliënten zeggen...

De coach heeft mij waanzinnig goed geholpen. Ook zijn collega. Ondanks waar ik nu sta voelde ik een enorme betrokkenheid vanuit JobUp, vanaf het begin tot zelfs na de afsluiting.

Bij JobUp zijn het erg behulpzame mensen die het beste met iedereen voor hebben. Ik vind ze erg empathisch en enthousiast over hun werk. 

Ik ben door de coach altijd erg goed begeleid en de communicatie was altijd goed. Ook de ondersteuning bij juridische zaken was ook super goed.

Bij JobUp hebben ze mij goed begeleid en naar mijn persoonlijke situatie gekeken. Ook naar wat ik wel kan en wat ik niet kan en daar goed op afgestemd.

INFORMATIE 1e SPOOR VOOR DE WERKGEVER

Bij langdurig verzuim moet er eerst binnen de organisatie worden gezocht naar passend werk. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het zoeken naar een passende functie is niet altijd eenvoudig binnen de huidige organisatie. Het is vaak complex voor de zieke persoon in kwestie, maar ook voor collega’s en de leidinggevende. Onze coach kan met u meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door u onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend.

De coach gaan regelmatig in gesprek met de verzuimende werknemer en/of leidinggevende. De coach zorgt dat de opbouwschema's van de bedrijfsarts netjes worden nagekomen. Herstel vertragende elementen op het werk of in de privé situatie van de werknemer worden opgespoord en opgelost.  De coach ziet er op toe dat de werknemer adequate behandeling volgt en zich begeleidbaar opstelt. Ook dat hij of zij zich bezig houdt met herstel bevorderende activiteiten. Indien nodig worden andere hulpstructuren ingeschakeld of geactiveerd.

 PDF LEAFLET    VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN

Het klanttevredenheidscijfer 2020 voor jobcoaching is 8.3

INFORMATIE 1e SPOOR VOOR DE WERKNEMER

Als je langdurig ziek wordt heeft dat grote gevolgen voor je leven. Niemand vraagt zelf om de situatie waar je dan in terecht komt. Je wilt graag wel verder werken, maar het lukt gewoon niet meer. Samen met je werkgever moet je gaan kijken naar duurzame oplossingen. We kijken samen met jou en je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een aangepaste of andere functie in je huidige werkomgeving. Dit is soms een lastig en ingewikkeld proces. Daarom begeleiden wij jou en je werkgever door dit proces en geven wij je onafhankelijk advies. Maar we zijn er ook voor jouw collega’s en je leidinggevende. Onze coach kan met ze meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door ze onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend.

Onze coach gaan regelmatig met jou en je leidinggevende in gesprek. De coach kikt met je mee of het j egaat lukken om de opbouwschema's van de bedrijfsarts goed na te komen. Ook kijkt de coach met je mee of er géén herstel vertragende elementen op je werk of in je privé situatie zijn.  De coach kan ook met je meekijken of de behandeling die je volgt wel adequaat is en je verder helpt. Indien nodig worden er ook andere hulpstructuren ingeschakeld of geactiveerd.

Neem contact op ››
Scroll naar boven