• bemiddeling-header-jobup.jpg

Re-integratie

Wij re-integreren en bemiddelen mensen naar een nieuwe passende baan. Dit kan vanuit een uitkeringssituatie zijn of als mensen door ziekte of problemen op zoek moeten naar een andere passende functie of werkomgeving. Wij maken echt werk van mensen. Wij krijgen er energie van het beste uit mensen naar boven te halen. Daarbij denken we vanuit mogelijkheden en laten we ons niet afschrikken door obstakels.

Wij willen de schakel zijn tussen een uikteringsinstantie en uitkeringsgerechtigde. Maar ook tussen een werknemer en werkgever. Zo overleggen we met de gemeente en het UWV om alles netjes te regelen. Ook denken wij met de werkgever mee, zodat de risico’s beperkt blijven en de begeleiding op orde is. Wij geloven dat iedereen kan slagen, maar daar moet wel de juiste begeleiding bij aanwezig zijn.

Neem contact op ››

Re-integratie 3e spoor

Als een werkgever Eigen Risico Drager (ERD) voor de WGA is en de (ex)werknemer is na twee jaar nog steeds ziek dan volgt er een WIA-keuring bij het UWV. Werknemers die nog over arbeidsmogelijkheden beschikken (35-80% arbeidsongeschikt) komen dan in aanmerking voor een WGA-uitkering. Voor werkgevers die eigen risico drager zijn geldt gedurende deze uitkeringsperiode na 2 jaar ziekte nog steeds re-integratieverplichtingen, dit voor de periode van maximaal 10 jaar. Het begeleiden van een (ex)werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we ook wel re-integratie 3e spoor. Het doel van een 3e spoor of WGA traject is het vinden van nieuw werk, dit om hogere inkomsten voor de werknemer en een kostenreducering voor de werkgever te realiseren.


"Door ziekte kon ik het werk niet meer aan wat ik in het verleden deed. Via mijn vorige werkgever ben ik toen in contact gekomen met JobUp. Zij doen van alles voor mij. Eigenlijk zijn ze er altijd voor mij"

Gerdine, weer aan het werk na ziekte. 


We nodigen u uit om bij interesse vrijblijvend contact op te nemen. 

Informatie voor (ex)werkgevers ››     Informatie voor (ex)werknemers ››

Wat onze cliënten zeggen...

De coach heeft mij waanzinnig goed geholpen. Ook zijn collega. Ondanks waar ik nu sta voelde ik een enorme betrokkenheid vanuit JobUp, vanaf het begin tot zelfs na de afsluiting.

Bij JobUp zijn het erg behulpzame mensen die het beste met iedereen voor hebben. Ik vind ze erg empathisch en enthousiast over hun werk. 

Ik ben door de coach altijd erg goed begeleid en de communicatie was altijd goed. Ook de ondersteuning bij juridische zaken was ook super goed.

Bij JobUp hebben ze mij goed begeleid en naar mijn persoonlijke situatie gekeken. Ook naar wat ik wel kan en wat ik niet kan en daar goed op afgestemd.

INFORMATIE VOOR DE (EX-)WERKGEVER

Re-integratie derde spoor is er voor de (ex-)werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds geen passend werk heeft gevonden en een WGA uitkering ontvangt. Re-integratietrajecten verzorgen wij voor werkgevers die eigen risico drager zijn voor de Zieketwet en WGA, zij blijven als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex) werknemer. Rede genoeg om als organisatie vol in te zetten op schadelastbeperking. 

In een 3e spoortraject wordt de (ex-)werknemer vanuit onze organisatie ondersteund door een vaste re-integratiebegeleider en HR-consultant. De (ex-)werknemer krijgt een uitgebreide intake, ook nemen we (indien nuttig) een persoonlijkheidstest of analyse af. Daarna geven we de werknemer ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan bij een ander bedrijf.  De (ex-)werknemer krijgt een sollicitatietraining aangeboden, ook kunnen we een beroep doen op een acquisitie team die de (ex-)werknemer kan introdiceren bij een andere werkgever. 

 PDF LEAFLET    VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN

Het klanttevredenheidscijfer 2020 voor re-integratie 2e spoor is 8.3

INFORMATIE VOOR DE (EX-)WERKNEMER

Als je langdurig ziek bent geworden heeft dat grote gevolgen voor je leven. Niemand vraagt zelf om de situatie waar je dan in terecht komt. Je wilt graag aan het werk, maar het lukt gewoon niet om dit te vinden. Als het na 2 jaar ziekte en een 2e spoortraject nog steeds niet gelukt is om passend werk te vinden, dan kan jouw (ex-)werkgever, die Eigen Risico Drager is, ons verzoeken een 3e spoor traject op te starten.

We gaan in het 3e spoortraject samen met jou op zoek naar nieuwe mogelijkheden, dit om meer inkomsten voor jou te kunnen gaan genereren. Wij hebben allerlei middelen om hiervoor in te zetten, denk hierbij aan een beroepskeuze test, persoonlijkheidsanalyse, sollicitatietraining, acquisitieteam. Het doel is om een baan te vinden die bij je past. 

Ben je langdurig ziek geweest en zit je in de WIA? Is jouw (ex-)werkgever Eigen Risico Drager voor de WGA en wil hij of de verzkeraar dat er stappen gezet worden? Wij komen graag met jou en je (ex-)werkgever in contact om met elkaar tot een passende oplossing te komen. 

Neem contact op ››
Scroll naar boven